Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

 

mgr Jerzy Marek Rak

 

Stowarzyszenie Trzeźwościowe "UŚMIECH" ul. T. Kościuszki 26

w każdy wtorek

w godz. 1700-1900

 

filia "OSTOJA" ul. Sikorskiego 11

w każdy czwartek

w godz. 1600-1900

 

 

Program realizowany jest ze środków

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w Kraśniku